Vikingar och asar

Viking
4.2
(13 votes)8
Swedish
Published
11 months ago

#1  Type answer  30 seconds

År 793 brukar räknas som starten på Vikingatiden. Då plundrade vikingar ett kloster i England. På vilken ö låg klostret?

Lindisfarne

Lindisfarn

Holy Island

#2  Buttons  20 seconds

Vad hette Odens åttafotade häst?

Sleipner

Gungner

Freke

Munin

#3  Buttons  20 seconds

Sleipner är också namnet på ett svenskt fotbollslag. Från vilken stad kommer de?

Norrköping

Linköping

Lidköping

Nyköping

#4  Buttons  20 seconds

Vilka av följande är INTE en asagud?

Ymer

Loke

Oden

Baldur

Enligt Snorre Sturlasson är Loke en asagud, även om hans föräldrar är jättar.

#5  Buttons  20 seconds

Harald Blåtand var den förste danske kungen som lät döpa sig. Vad hette hans son?

Sven Tveskägg

Gorm den gamle

Inge den äldre

Olav Tyggvason

#6  Type answer  35 seconds

Vilken är den första bokstaven i runalfabetet?

f

#7  Buttons  20 seconds

I vilket landskap har man hittat flest runstenar?

Uppland

Gotland

Östergötland

Småland

#8  Type answer  30 seconds

På vilken ö i Mälaren låg vikingastaden Birka?

Björkö

Landskapsarkeologen Matts Dreijer lanserade teorin om att Birka låg på Åland.
;